غبارگیر فلزی – METAL DUST COLLECTOR

غبارگیر فلزی با سطح فیلتراسیون ۱۱۴ مترمربع

تسویه هوای محیط کار عامل بسیار مهمی در حفظ سلامت دستگاه تنفس افراد می‌باشد، بگونه‌ای که کنترل کیفیت هوای محیط کار می تواند مانع از برزو بیماری های مختلف شود.

از این رو استفاده از غبارگیرها به منظور پالایش هوای محیط و جمع آوری ذرات گرد و غبار معلق در هوا امری ضروری می‌باشد.

دو عامل اصلی که باعث جداسازی گرد و غبار از هوا توسط غبارگیر می‌گردد:

۱. مورد اول با استفاده از نیروی جاذبه اتفاق می‌افتد به نحوی که ذرات گرد و غبار سنگین‌تر در همان ابتدای ورود به غبارگیر ته نشین شده و از دریچه‌ی مربوطه خارج می گردد.

۲. اما عامل دوم که باعث پاکسازی کامل هوای ورودی می شود وجود تعدادی فیلتر یا کارتریج است.

غبارگیر فلزی - METAL DUST COLLECTOR