غبارگیرسیکلون افقی – HORIZONTAL CYCLONE DUST CATCHER

طراحی وساخت غبارگیرسیکلون افقی با ظرفیت۲۳۰۰۰مترمکعب درساعت

سیکلون غبار گیر از مهم‌ترین و کار‌آمد‌ترین دستگاه‌های تصفیه و جداسازی غبار و ذرات معلق در هوا می باشد که بواسطه‌ی ایجاد گریز از مرکز، ذرات غبار را از هوا جداسازی می‌نماید.

سیستم‌های غبارگیر در شکل‌های مختلف طراحی و ساخته می شوند که از مهم‌ترین این انواع می توان به سیکلون تر ، اسکرابر ، بگ فیلتر ( فیلتر کیسه‌ای) و رایج ترین نوع یعنی سیکلون غبارگیر خشک اشاره کرد.

با وجود قیمت کم، سیکلون‌های غبار‌گیر کارآمدی بسیار بالایی در جداسازی ذرات غبار و آلاینده از محیط دارند و گاها بیش از ۹۸% از آلاینده‌ها را از هوا جداسازی می‌نمایند.

مقدار دبی جریان و هندسه سیکلون مشخص می‌کند که ذرات با چه اندازه را می توان از جریان جدا نمود.

غبارگیرسیکلون افقی - HORIZONTAL CYCLONE DUST CATCHER